تفاوت میان نسخه‌های «لگن خاصره»

اصولی
(خارجی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصولی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
'''لگن خاصِره''' یا '''پلویس''' {{به انگلیسی|''Pelvis''}} شامل [[کمربند لگنی]] در جلو و استخوان‌های [[خاجی]] و [[دنبالچه]] در پشت است.
 
استخوان نیم‌لگن (هیپ) استخوان منفردی است که از چسبیدن سه استخوان جنینی به نام [[استخوان تهیگاهی]]، [[استخوان شرمگاهی|شرمگاهی]] و [[استخوان نشیمنگاهی|نشیمنگاهی]] بوجود آمده‌است. از مجموع دو نیم‌لگن، استخوان خارجی و دنبالچه فضایی بوجود می‌آید که به آن لگن خاصره می‌گویند. [[استخوان ران]] به سطح خارجی تحتانی این استخوان [[مفصل]] می‌شود.
اصولا هر چیزی که در تعامل با زیست باشد
 
== کمربند لگنی ==
کاربر ناشناس