تفاوت میان نسخه‌های «شاه آرتور»

اصلاح غلط
(اصلاح غلط)
 
== مورگانا لیفی ==
مورگانا لیفی خواهر ناتنی آرتور و دشمن سوگند خورده وی و مرلین بود. او از آغاز خواهان تاج و تخت بود. می‌گویند او و سه خواهر جادوگرش توانایی پیشگویی آینده و پیام رسانی به پریان [اوالون] را داشته‌اند و جادوگری توانا مانند مرلین بوده‌است. وی تلاش بسیاری برای ربودن تخت شاهی کرد ولی کامیاب نشد و در آخر با فریب دادن آرتور او را به بستر کشاند و برای او پسری زایید که نامش را [[موردرد]] نهاد. او موردرد را تشویق کرد با آرتور بجنگد و بذر کینخواهی را در دل او کاشت. می‌گویند او اکسکالیبور را ربود و آن را به پریان اوالون داد. سرانجام به دست مرلین و با شمشیر اکسکالیبور در [[نبرد کاملاً]]کملات کشته شد.
 
== داستان زندگی ==
کاربر ناشناس