مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۱۹۸۳: تفاوت میان نسخه‌ها