تفاوت میان نسخه‌های «خداباوری»

بدون خلاصه ویرایش
اعتقادی در [[الهیات]] به وجود یک خداوند است. برخی از انواع [[یکتاپرستی]]‌های مدرن شامل [[زرتشتی]]، [[مسیحیت]]، [[اسلام]]، [[اکنکار]]، [[یهودیت]]، [[بهایی]] و برخی از انواع [[هندوئیسم]] است.
 
[[فهرست خداباوران]]
===چند خداباوری===
[[چندخدایی]] گونه‌ای از خدا باوری با اعتقاد به وجود چندین خدا است.
 
==جستارهای وابسته==
[[دانشمندان خداباور]]
 
{{نظام اعتقادی}}