تفاوت میان نسخه‌های «وارث (ابهام‌زدایی)»

حذف پیوند(های) قرمز از صفحهٔ ابهام‌زدایی
(حذف پیوند(های) قرمز از صفحهٔ ابهام‌زدایی)
* کسی که [[ارث]] به او می‌رسد
* [[وارث (اسماءمجموعه اللهتلویزیونی)]] اسمی از [[اسماء الله]]
* [[وارث (فیلم)]] نام فیلمی ساختۀ [[ویلیام وایلر]]
 
{{ابهام زدایی}}