باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| نتیجه آزاد فرانسه = قهرمان ۲۰۱۶
| نتیجه ویمبلدون = قهرمان [[۲۰۱۱]]، [[۲۰۱۴]]، ۲۰۱۵
٢٠١٨
| نتیجه آزاد آمریکا = قهرمان۲۰۱۱٫۲۰۱۵
| سایر تورنمنت‌ها = <!-- adds a "Major tournaments" title -->
۷۰

ویرایش