تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

(تصحیح و ویرایش)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* '' دوشس دولانژه'' تحت عنوان کمدی انسانی ترجمه عنایت الله شکیباپور، انتشارات شهریار
* '' مسافرخانه سرخ'' ترجمه محمد نجابتی ، انتشارات ققنوس
* '' روانشناسی ازدواج'' تحت عنوان فلسفه زندگی زناشویی '' ترجمه بنفشه فریس آبادی ، انتشارات ققنوس
* ''زن بیگناه'' ترجمه عنایت الله شکیباپور،انتشارات پیمان
 
۵۷

ویرایش