تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ''[[مادام دولاشانتری]]'' (۱۸۳۴) ترجمه هژبر سنجرخانی، انتشارات نگاه
* ''یادگارهای دو نوعروس تحت عنوان خاطرات دو عروس جوان ترجمه هژبر سنجرخانی، انتشارات نگاه
* ''دختر چشم طلایی'' (۱۸۳۵) ترجمه عنایت‌الله شکیباپور، انتشارات غزالی و تحت عنوان دختر زرین چشم ترجمه عبدالله توکل
* ''[[باباگوریو]]'' (۱۸۳۵) ترجمه ادوارد ژوزف، انتشارات علمی و فرهنگی و ققنوس
* ''[[زنبق دره]]'' (۱۸۳۶) ترجمه [[م. ا. به‌آذین]]، انتشارات فردوس
۵۷

ویرایش