تفاوت میان نسخه‌های «زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد»

فارسی
(فارسی)
* [[زبان عربی|عربی]]
* [[زبان فرانسوی|فرانسوی]]
* فارسی
 
مرکز اطلاعات و آگاه‌سازی عمومی سازمان ملل متحد (UN Department of Public Information)، برای بزرگ‌داشت گوناگونی زبان‌ها و آگاه‌سازی دربارهٔ ارتباطات بین فرهنگی، روزی از سال با مناسبتی خاص که به هر یک از زبان‌ها مربوط است را به عنوان روز آن زبان معرفی کرده‌است.
کاربر ناشناس