دختری با خالکوبی اژدها (فیلم ۲۰۱۱): تفاوت میان نسخه‌ها

(آرلی خوبر)
| راوی =
| موسیقی = [[ترنت رزنر]]{{سخ}}[[آتیکوس راس]]
| فیلم‌برداری =[[Jeffجف Cronenwethکرونن‌وث]]
| تدوین =[[آنگوس وال]]{{-}}[[کرک بکستر]]
| استودیو = <!-- از پارامتر «شرکت‌های تولید» هم می‌توانید استفاده کنید که خاصیت خودش را دارد. -->