تفاوت میان نسخه‌های «بیمه نوین»

بدون خلاصه ویرایش
|header4 =
| label4 =
|data4 = '''تاسیس :''' 14۱۴ اسفند 1384۱۳۸۴
|header5 =
| label5 = Label defined alone does not display (needs data, or is suppressed)
|header6 =
| label6 =
| data6 = '''محدوده فعالیت :''' خدمات بیمه ایبیمه‌ای
|header7 =
| label7 = Label defined alone does not display (needs data, or is suppressed)
|header14 =
| label14 =
| data14 = '''محصولات :''' بیمه های آتشبیمه‌های سوزی،آتش‌سوزی، بیمه مسئولیت، بیمه هایبیمه‌های مهندسی و انرژی، بیمه هایبیمه‌های اشخاص انفرادی، بیمه هایبیمه‌های اتومبیل، بیمه طرح های مخصوص،بیمه هایبیمه‌های باربری، بیمه هایبیمه‌های اشخاص گروهی و ...
|header15 =
| label15 = Label defined alone does not display (needs data, or is suppressed)
|header17 =
| label17 =
| data17 = '''دفتر مرکزی :''' تهران-بلوارمیرداماد-تهران، بلوارمیرداماد، میدان مادر-مادر، خیابان شهید سنجابی-نبشسنجابی، کوچهپلاک یکم-پلاک11۱۱
|header18 =
۱۰

ویرایش