تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه عصبی مرکزی»

جز
 
== [[مغز]] ==
مغز در داخل کاسه [[جمجمه]] جای دارد. داخل مغز (در [[پیش‌مغز]]) مراکز عصبی بالایی جای گرفته‌اند که وظیفه هماهنگ کردنهماهنگ‌کردن دستگاه‌های حسی و حرکتی بدن را بر دوش دارند. [[ساقه مغز]] مکان مراکز عصبی پایینی است.
* [[مخ]]
مخ یا قسمت بالایی مغز با ترک عمیقی که بنام شیار طولی خوانده می‌شود، به دو بخش تقسیم می‌گردد. شیار طولی مخ را به دو نیمکره چپ و راست تقسیم می‌کند. در داخل این دو نیمکره پوسته مغزی، گانگلیای بنیانی و [[دستگاه کناره‌ای]] قرار دارند. دو نیمکره بدست یک رشته فیبرهای عصبی که [[جسم پینه‌ای]] (کورپس کالوسم) نامیده می‌شوند به هم متصلند. [[نیمکره سمت راست]] مسوول سمت چپ بدن است و دربارهٔ [[نیم‌کره چپ]] عکس این قضیه صادق است. هرکدام از دو نیمکره به چهار بخش مجزا تقسیم می‌شوند: بخش پیشین مهار حرکات ویژه، یادگیری، برنامه‌ریزی و قدرت بازگو را بر دوش دارد، بخش جداری (پاریتال) که مهار فعالیتهای حسی جسمی را بر دوش دارد، بخش اکسیپیتال که مهار قوه بینایی را به عهد دارد و لب گیجگاهی که از مراکز شنوایی و بخشی از گویایی پایه ریزیپایه‌ریزی شده‌است. اینسولا در اعماق لب گیجگاهی در مخ قرار گرفته‌است.
* [[پل مغز]]
پل مغزی یا پونز مراکز مهار تنفسی و بازدارندگی را دربرمی‌گیرد و با مخچه در ارتباط می‌باشد.
* [[مخچه]]
مخچه بخشی از مغز است که پشت مدولا و پل مغز قرار دارد. مخچه ماهیچه‌های استخوان‌ها را مهار می‌کند و مایه ایجاد حرکات نرم و متوازن می‌گردد. مخچه چگونگی کنونی بدن را از چشمان، گوشها، ماهیچه‌ها و مفاصل دریافت می‌کند. مخچه ازخروجی پوسته مغز را که در بر گیرنده محل دلخواه این اعضا می‌باشد، را نیز دریافت می‌کند. پس از پردازش این اطلاعات، مخچه فرمانهای حرکتی را از ساقه مغز به ماهیچه‌های استخوان‌ها ارسال می‌کند. وظیفه اصلی مخچه هماهنگ کردنهماهنگ‌کردن اندامهای حرکتی است. افزون بر آن مخچه وظیفه [[تعادل]] و روش ایستادن را بر دوش دارد. مخچه به انسان در آموختن مهارت‌های جدید حرکتی، مانند [[ورزش]] و نواختن [[ساز|سازهای موسیقی]] کمک می‌کند.
* [[پیاز مغز]]
پیاز مغز (بصل‌الطناب نخاعی، مدولا) پایین‌ترین مرکز عصبی واقع در استخوان جمجمه‌است. انتهای پیاز مغز به طناب نخاعی مرتبط است. بیشتر پیاز مغز از ماده سفید و رشته اعصابی تشکیل شده‌است که میان طناب نخاعی و مغز قرار دارد. پیاز مغز مرکز تنظیم فعالیتهای [[تنفس]]، قلبی و [[گوارش]] می‌باشد. به همین دلیل یکی از مهمترین اجزای مغز است و آسیب وارده به آن مرگ را به دنبال دارد.