تفاوت میان نسخه‌های «ترکمن (ابهام‌زدایی)»

افزودن یک منطقه ترکمان نشین
(نامرتبط)
(افزودن یک منطقه ترکمان نشین)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* [[ترکمن‌های ایران]]، از اقوام ترک‌تبار شاخه‌غز و [[زبان ترکمنی]]
* [[ترکمن‌های خراسان]]، از اقوام ترک‌تبار شاخه‌غز و [[زبان ترکمنی]]
* ترکمان های آذربایجان، امروزه شامل روستاهای ترکمانچای میانه، ترکمان ارومیه، ترکمان کندی بوکان و...
* قبایل [[اغوز]] یا غُز، به‌ویژه غزهای مسلمان کوچ‌نشین (این کاربرد واژه «ترکمان» و «ترکمن» در سده‌های ۴-۱۰ هجری رایج بود)
 
کاربر گمنام