تفاوت میان نسخه‌های «ترکمن (ابهام‌زدایی)»

به نسخهٔ 21679103 ویرایش Saeidpourbabak برگردانده شد: تغییرات بعدی فاقد منبع می‌باشند. (توینکل)
(←‏مردم: اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 21679103 ویرایش Saeidpourbabak برگردانده شد: تغییرات بعدی فاقد منبع می‌باشند. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
* [[ترکمن‌های ایران]]، از اقوام ترک‌تبار شاخه‌غز و [[زبان ترکمنی]]
* [[ترکمن‌های خراسان]]، از اقوام ترک‌تبار شاخه‌غز و [[زبان ترکمنی]]
* [[ترکمان های]]آذربایجان، امروزه شامل روستاهای ترکمانچای میانه، ترکمان ارومیه، ترکمان کندی بوکان و...
* قبایل [[اغوز]] یا غُز، به‌ویژه غزهای مسلمان کوچ‌نشین (این کاربرد واژه «ترکمان» و «ترکمن» در سده‌های ۴-۱۰ هجری رایج بود)