تفاوت میان نسخه‌های «اسطوره‌شناسی»

←‏پیشینه پژوهش در حوزه اسطوره‌شناسی: افزودن دیدگاه میرچا الیاده
(←‏پیشینه پژوهش در حوزه اسطوره‌شناسی: افزودن دیدگاه میرچا الیاده)
[[یونگ]] تلاش کرد بنیادهای روان‌شناختی پنهان در پس جهان اسطوره‌ها را دریابد. او بر این باور بود که همه انسان‌ها در وابستگی به یک سری از نیروهای ذاتی ناخودآگاه با یکدیگر شریک هستند، که او نامشان را کهن‌الگو نهاد<ref>{{cite book|first=Steven |last=Walker|title=Jung and the Jungians on Myth|url={{google books |plainurl=y |id=VNhQAwAAQBAJ}}|date= 2014|publisher=Taylor & Francis}}</ref>
[[لوی استروس]] عقیده داشت اسطوره‌ها بازتاب الگوهای ذهنی انسان هستند و بیشتر در پی یافتن این ساختارهای ذهنی و به‌ویژه دوگان‌های متضاد (همچون خوب و بد، یا مهربان و ستمگر) در دل اسطوره‌ها بود.<ref>Dundes, Alan, Binary Opposition in Myth: The Propp/Levi-Strauss Debate in Retrospect, Western Folklore, 56 (Winter, 1997): pp. 39–50.</ref>
اسطوره‌شناسانی همچون الیاده نشان دادند که نه تنها اسطوره در تضاد با جهان امروز نیست، بلکه انسان مدرن نیز به ناچار همچون نیاکانش اسطوره‌های ویژه خود را می‌سازد.
 
== تعریف افسانه ==
۱۴۸

ویرایش