تفاوت میان نسخه‌های «اسطوره‌شناسی»

بدون خلاصه ویرایش
'''اسطوره‌شناسی''' یا '''افسانه‌شناسی''' دانشی‌است که به بررسی روابط میان افسانه‌ها و جایگاهشان در دنیای امروز می‌پردازد.
 
بیشتر افسانه‌هااسطوره‌ها بازمانده از روزگاران باستان هستند، گرچه جوامع مدرن نیز اسطوره‌های خاص خود را دارند. تحوّل اساطیر هر قوم، معرّف تحول شکل زندگی، دگرگونی ساختارهای اجتماعی و تحول اندیشه و دانش‌استدانش‌ آنها است. در واقع، اسطوره نشانگر یک دگرگونی بنیادی در پویش بالاروندهٔ ذهن بشری‌استبشری‌ است. اساطیراسطوره‌ها روایاتی‌ هستند که از طبیعت و ذهن انسان بدوی ریشه می‌گیرند، و برآمده از رابطهٔ دوسویهٔ این دو استهستند.
 
== ریشهٔ واژهٔ «اسطوره» ==
کاربر ناشناس