باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏منابع: ابرابزار
== منابع ==
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =اشمیت| نام =رودیگر| پیوند نویسنده =رودیگر اشمیت|فصل=دیگر گویش‌های ایرانی باستان | عنوان =راهنمای زبان‌های ایرانی | ترجمه =آرمان بختیاری، عسکر بهرامی، حسن رضایی باغ‌بیدی، نگین صالحی‌نیا| جلد =۱ | سال =۱۳۹۰ | ناشر =انتشارات ققنوس |مکان =تهران | شابک =۹۶۴-۳۱۱-۴۰۳-۱}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =رضایی باغ‌بیدی| نام =حسن| پیوند نویسنده =حسن رضایی باغ‌بیدی| مقاله =زبان مادی| دانشنامه =دانشنامۀدانشنامهٔ زبان و ادب فارسی| ویرایش =|کوشش =[[اسماعیل سعادت]]| جلد=۵| سال =1393| ناشر = | مکان =تهران| شابک = | صفحه =651-652| نشانی =https://www.academia.edu/25340004/The_Median_Language_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8CThe_Median_Language_زبان_مادی| تاریخ بازبینی =9.3.2017| نشانی بایگانی = |تاریخ بایگانی = }}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =رضایی باغ‌بیدی| نام =حسن| پیوند نویسنده =حسن رضایی باغ‌بیدی| عنوان =[[تاریخ زبان‌های ایرانی (کتاب)|تاریخ زبان‌های ایرانی]] | سال =۱۳۸۸ | ناشر =[[مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]] |مکان =تهران | شابک =۹۷۸-۹۶۴-۷۰۲۵-۸۴-۳}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =زرشناس | نام =زهره | پیوند نویسنده =زهره زرشناس |فصل=ادبیات ایران پیش از اسلام| عنوان =ایران، تاریخ، فرهنگ، هنر| سال =۱۳۹۰ | ناشر =سازمان چاپ و کتاب |مکان =تهران | شابک =۹۷۸-۹۶۴-۴۲۲-۶۳۹-۷}}