پ: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۳۳ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
کلمات بیشتر
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
(کلمات بیشتر)
 
==کلمات دارای حرف ""پ""==
[[پا]] - [[پابند]] - [[پاپ]] - [[چسفیل|پاپ کورن]] - [[پاپیون|پاپییون]] - [[پاترول]] - [[پاتوق]] - پاچ باقاقلا - پاچه - [[پاچه‌خاری|پاچه خواری]] - پاچین - پاختر - [[جایزه|پاداش]] - [[پادشاه]] - [[پادکست]] - [[بند (نوشتار)|پاراگراف]] - [[پارچه]] - [[پارس]] - [[پارسا]] - [[پارلمان]] - پاره - [[پاریس]] - [[پازل]] - پاس - [[پاسارگاد]] - پاسخ - [[پاساژ]] - [[گذرنامه|پاسپورت]] - [[پاسدار]] - پاشا - [[پاشنه]] - [[پاشنه‌کش|پاشنه کش]] - پاک - [[پاکستان]] - پاگنده - [[پاناما]] - [[پاندا]] - پایان - [[پایتخت]]
پرهام، پدرام، پروانه، پونه، پنبه، پینه، پیچ، پوچ، پرچم، پند، پماد، پخمه، پندار، پرده، پوک، پول، لامپ، پانچ، پرت، پشت، پهلوی، پادشاه، پا، پاسخ، پر، پایان،پریناز،پرستو پاسخ.پیمان.پرواز.پندکار.پیاز
 
غیره:
 
پرهام، پدرام، پروانه، پونه، پنبه، پینه، پیچ، پوچ، پرچم، پند، پماد، پخمه، پندار، پرده، پوک، پول، لامپ، پانچ، پرت، پشت، پهلوی،پهلوی،، پادشاه،پر،،پریناز،پرستو پا، پاسخ، پر، پایان،پریناز،پرستو پاسخ.پیمان.پرواز.پندکار.پیاز
 
[[رده:الفبای فارسی]]
کاربر ناشناس