تفاوت میان نسخه‌های «دیوید هیوم»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ''[[مکالماتی درباره دین طبیعی]]'' ترجمه [[حمید اسکندری]]
* ''استفسار''
* ''[[تاریخ طبیعی دین]]'' ترجمه [[حمید عنایت|حمید عنایت،نشر خوارزمی]]
* ''در باب معیار ذوق و تراژدی'' ترجمه از علی سلمانی، بابک محقق
* ''[[کاوشی در مبانی اخلاق]]''، ترجمه مرتضی مردیها،انتشارات مینوی خرد، ۱۳۹۲ (''[[جستاری در باب اصول اخلاق]]''، ترجمه مجید داودی)
کاربر گمنام