باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏از سخنان او: افزودن مطالب
* گفتند از مردم چه کسی با صیانت تر؟ گفت"'''آنکه زبان خود نگه دارد.'''"
* و گفت: دوستی با کسی کن که به تغیر تو متغیر نگردد.
*برای آزار نفس,ده سال آش نخورد,و برای آن شرطی گذاشت: نمازی با بقره,وآل عمران.
وقتی نمازش رو به اتمام بود,ندای نفسش آمد: چه خوب که به خواسته ام رسیدم.آنگاه با خود گفت: ولله که نمیدهم.همان روز همسایه اش درِ خانه اش را زد:درخواب دیدم رسول الله فرمودند:کاسه آشی به ذنون بده محمد شفاعت میدهد اینقدر(نفس را)آزارش مده.
 
== جستارهای وابسته ==