تفاوت میان نسخه‌های «کارلو بوئوناپارته»

جز
Wikipedia contributors, "Carlo Buonaparte," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_Buonaparte&oldid=835176667 (accessed May 10, 2018).
 
[[رده:افراد فرانسوی ایتالیایی‌تبار]]
[[رده:اهالی آژاکسیو]]
[[رده:اهالی فرانسه در سده ۱۸ (میلادی)]]
[[رده:خاندان بناپارت]]
[[رده:درگذشتگان ۱۷۸۵ (میلادی)]]
[[رده:درگذشتگان به علت سرطان در فرانسه]]
[[رده:درگذشتگان به علت سرطان معده]]
[[رده:زادگان ۱۷۴۶ (میلادی)]]
[[رده:سیاستمداران اهل کرس]]
[[رده:افراد فرانسوی ایتالیایی‌تبار]]
[[رده:درگذشتگان به علت سرطان در فرانسه]]
۴٬۲۲۲٬۸۳۴

ویرایش