تفاوت میان نسخه‌های «میتوکندری»

 
== شکل و اندازه میتوکندری و تغییرات آنها ==
[[پرونده:biological_cell.svg|thumb|300px|[[اندامک]]‌های درون یاخته جانوران : (۱) [[هستک]] (۲) [[هسته سلول|هسته]] (۳) [[ریبوزوم]] (رناتن) (۴) [[وسیکلوزيكول]] (۵) [[شبکه آندوپلاسمیکآندوپلاسمی]] خشن (۶) [[دستگاه گلژی]] (۷) [[سیتواسکلتون]] (۸) شبکه آندوپلاسمیک نرم (۹) میتوکندری (۱۰) [[کریچه]] (واکوئل) (۱۱) [[سیتوپلاسم]] (میان‌یاخته) (۱۲) [[لیزوزوم]] (کافنده‌تن) (۱۳) [[میانک]] (سنتریول)]]
شکل میتوکندریها متغیر اما اغلب رشته‌ای یا دانه‌ای می‌باشند. میتوکندریها در برخی مراحل عمل خود می‌توانند به شکلهای دیگری درآیند. مثلا، یک میتوکندری طویل ممکن است در یک انتهای خود متورم شده و به صورتی شبیه گرز درآید. (مثلاً در سلولهای کبدی چند ساعت بعد ورود غذا) یا ممکن است میان تهی شده و شکلی شبیه راکت تنیس به خود بگیرد. گاهی میتوکندریها حفره مانند شده و دارای بخش مرکزی روشنی می‌شود. اما بعد از مدتی، تمام این تغییرات به حالت اول برمی‌گردد.
 
اندازه<Br/>
اندازه میتوکندریها نیز متغیر است و در بیشتر سلولها ضخامت آنها ۵۰µm و طول تا ۷µm می‌رسد. اما متناسب با شرایط محیطی و نیز مرحله عمل سلول، فرق خواهد کرد. در سلولهایی که هم نوع هستند یا دارای عمل مشترک می‌باشند دارای اندازه ثابت می‌باشند.
 
== ساختمان میتوکندری ==
۱۳۶

ویرایش