تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌آهنگ»

اشتباه تایپی
(ویرایش متنی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
ناگفته نماند که ریتم با متر تفاوت های زیادی دارد که غالبا نادیده گرفته میشود
اشتباه رایجی که متاسفانه در گیتاریست های سبک پاپ ملاحضه می شود خلطخلت موضوع ریتم و متر است
متر همواره بر اساس عدد کسر میزان ضربات مشخص و پایدار را تولید میکند حال آنکه ریتم ممکن است در چارچوب ضرب های کسر میزان تغییر کند
مثلا در میزان 3/4(سه چهارم) ما همواره برای متر اینگونه میشماریم: 1 2 3/ 1 2 3
اما برای مصالمثال اگر ضرب دوم رورا به دو دولا چنگ تقسیم کنیم ریتم ما در همان میزان 3/4(سه چهارم) اینگونه خواهد شد:1 2و 3/ 1 2و 3
 
== ریتم‌ها ==
۲

ویرایش