باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
 
==== شهرک ها ====
[[پرندک (رباط‌کریم)|پرندک آلارد کیکاور ابشناسان]]
 
'''دهستان ها'''
 
[[منجیل‌آباد]] ، [[دهستان امامزاده ابوطالب|امامزاده ابوطالب]] ، [[دهستان وهن‌آباد|وهن‌آباد یقه پیغمبر]]
 
'''روستاها'''
# [[کاروانسرای حاج کمال]]
# یخچال تاریخی
#تپه های تاریخی کیکاور
 
== نمایندگان مجلس ==
کاربر گمنام