باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
[[رده:روحانیان شیعه اهل ایران]]
[[رده:زادگان ۱۳۰۶]]
[[رده:سیاستمداران آذریآذری‌تبار اهل ایران]]
[[رده:نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی]]
[[رده:نمایندگان دوره دوم مجلس شورای اسلامی]]