تفاوت میان نسخه‌های «جنبش مشروطه ایران»

جز
(ایل)
ملک‌زاده فهرستی از اعضای [[انجمن باغ میکده]] را که ''سلیمان خان میکده'' به او داده بود را در ''کتاب زندگانی ملک المتکلمین'' آورده، نگاشتن مقالات بی امضاء در خصوص فایده‌های مشروطیت، سیر دادن [[سید محمد طباطبایی]] و [[سید عبدالله بهبهانی]] به مخالفت با حکومت و… را به اعضای این انجمن نسبت داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = ملک‌زاده| نام =مهدی| پیوند نویسنده =مهدی ملک‌زاده| عنوان = زندگانی ملک المتکلمین| زبان = فارسی|صفحه = 157 و 158 و 167}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = نبوی رضوی| نام =سید مقداد | پیوند نویسنده =سید مقداد نبوی رضوی| فصل = زندگی ملک المتکلمین| عنوان = تاریخ مکتوم| سال =1393| ناشر = پردیس دانش| مکان =تهران | زبان = فارسی| شابک = | صفحه = 261| صفحات =333}}</ref> و در کتاب ''تاریخ انقلاب مشروطیت ایران''، این انجمن را به شکلی تفصیلی شرح داده و تعداد بیشتری از اعضای آن را یاد نموده و آن گروه را هستهٔ انقلاب مشروطیت نامیده<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = ملک‌زاده| نام =مهدی| پیوند نویسنده =مهدی ملک‌زاده| عنوان = تاریخ انقلاب مشروطیت ایران|جلد=2| زبان = فارسی|صفحه = 236}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = نبوی رضوی| نام =سید مقداد | پیوند نویسنده =سید مقداد نبوی رضوی| فصل = زندگی ملک المتکلمین| عنوان = تاریخ مکتوم| سال =1393| ناشر = پردیس دانش| مکان =تهران | زبان = فارسی| شابک = | صفحه = 262| صفحات =333}}</ref> و اعمال زیر را به ایشان نسبت داده‌است:
* فرستاده شدن سید اسدالله خراقانی به نجف، برای ورود [[ملا محمدکاظم خراسانی]] در مشروطیت<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = ملک‌زاده| نام =مهدی| پیوند نویسنده =مهدی ملک‌زاده| عنوان = تاریخ انقلاب مشروطیت ایران|جلد=2| زبان = فارسی|صفحه = 245}}</ref>
* ایجاد اتحاد و همقدمیهم‌قدمی میان سیدمحمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = ملک‌زاده| نام =مهدی| پیوند نویسنده =مهدی ملک‌زاده| عنوان = تاریخ انقلاب مشروطیت ایران|جلد=2| زبان = فارسی|صفحه = 245 تا 252}}</ref>
* حرکت دادن تاجران تهران به سمت مخالفت با دولت و در نهایت تحصن در حرم عبدالعظیم (مهاجرت صغری)<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = ملک‌زاده| نام =مهدی| پیوند نویسنده =مهدی ملک‌زاده| عنوان = تاریخ انقلاب مشروطیت ایران|جلد=2| زبان = فارسی|صفحه = 253 تا 255}}</ref>
* تماس با روحانیون مخالف<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = ملک‌زاده| نام =مهدی| پیوند نویسنده =مهدی ملک‌زاده| عنوان = تاریخ انقلاب مشروطیت ایران|جلد=2| زبان = فارسی|صفحه =273}}</ref>