باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
==== شهرک ها ====
[[پرندک (رباط‌کریم)|آلارد - پرندک - کیکاور - ابشناسان]]
 
'''دهستان ها'''
 
[[منجیل‌آباد]] ، [[دهستان امامزاده ابوطالب|امامزاده ابوطالب]] ، [[دهستان وهن‌آباد|وهن‌آباد]] ،
 
'''روستاها'''
 
[[انجم‌آباد]] ، شهرآباد ، [[حصارمهتر (رباط‌کریم)|حصارمهتر یقه]]
 
== بناهای تاریخی ==
# [[کاروانسرای حاج کمال]]
# یخچال تاریخی
#تپه های تاریخی کیکاور
 
== نمایندگان مجلس ==
کاربر گمنام