تفاوت میان نسخه‌های «هادی شکوری»

بدون خلاصه ویرایش
|نام مستعار=
|پست= مدافع
|باشگاه کنونی= [[باشگاه فوتبال اکسینپرسپولیس البرزپاکدشت|اکسینپرسپولیس البرزپاکدشت]]]
|شماره پیراهن=
|سال‌های نوجوانی=
|باشگاه‌های جوانان= صنایع پارچین{{سخ}}سایپا{{سخ}}پارس بنفشه{{سخ}}پاس تهران
|سال‌های= ۱۳۸۳–۱۳۸۶{{سخ}}۱۳۸۶–۱۳۸۷{{سخ}}۱۳۸۷{{سخ}}۱۳۸۷–۱۳۹۰{{سخ}}۱۳۹۰–۱۳۹۱{{سخ}}۱۳۹۱–۱۳۹۲{{سخ}}۱۳۹۲–۱۳۹۳{{سخ}}۱۳۹۳–۱۳۹۴{{سخ}}۱۳۹۴-۱۳۹۵ {{سخ}}۱۳۹۵{{سخ}}۱۳۹۵-۱۳۹۶{{سخ}}۱۳۹۶-۱۳۹۷ {{سخ}}۱۳۹۷-
|باشگاه‌های= [[باشگاه فوتبال پاس تهران|پاس تهران]]{{سخ}}[[باشگاه ورزشی العربی قطر|العربی قطر]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان|ذوب‌آهن]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال شاهین بوشهر|شاهین بوشهر]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال نفت تهران|نفت تهران]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال پدیده مشهد|پدیده مشهد]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال صبای قم|صبای قم]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال خونه به خونه|خونه به خونه]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال راه‌آهن|راه‌آهن]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک|آلومینیوم اراک]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال اکسین البرز|اکسین البرز]]{{سخ}} [[باشگاه فوتبال پرسپولیس پاکدشت|پرسپولیس پاکدشت]]
|تعداد گل =
|سال‌های بازی ملی= ۱۳۸۴–۱۳۸۶