باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
هدایت تاجیک
{{جعبه فیلم
| عنوان = گرگ وال استریت
| تصویر = WallStreet2013poster.jpg
|عرض تصویر =
کاربر گمنام