تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه کمبریج»

دانشگاه کمبریج ثروتمندترین دانشگاه در کل بریتانیا و [[قاره اروپا]] است. دارایی این دانشگاه در سال ۲۰۱۱ برابر بود با ۴٫۱ میلیارد یورو که ازاین رقم ۱٫۶ میلیارد یورو مستقیماً مربوط به خود دانشگاه و ۲٫۷ میلیارد یورو مربوط به دانشکده‌هاست. (دارایی [[دانشگاه آکسفورد]] در سال ۲۰۱۱ برابر بود با ۳٫۳ میلیارد یورو).{{سخ}}بودجه عملیاتی این دانشگاه ۱ میلیارد دلار در هر سال است.
 
عمداًعمدتاً درآمد دانشگاه کمبریج توسط دولت انگلیس بخاطر تدریس و تحقیقات علمی به دانشگاه داده می‌شود. در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ حدود یک سوم درآمد این دانشگاه را دولت انگلیس بخاطر تحقیقات پرداخته کرده بود. همچنین [[انتشارات دانشگاه کمبریج]] نیز محل خوبی برای کسب درآمدهای بالا برای این دانشگاه است.
 
== کلکسیون‌ها ==