تفاوت میان نسخه‌های «شاهرخ غیاثی»

== منابع ==
* برنامه نرم‌افزاری «سینما ۷۶»
* {{imdb name|۲۷۵۲۲۴۱2752241}}
* {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1251785655043943044 |عنوان=حادثه خبر نمی‌کند حتی برای … | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}
* {{سوره اشخاص|شناسه=۱۳۸۱۱۲۲۰۰۱۶۱}}