باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح دین استاد
|شریک زندگی=
|فرزندان=
|دین= اسلاممعنویت فرادینی
|مذهب= شیعه
|مدرک تحصیلی= تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد
|رشته تحصیلی= فلسفه اسلامی
کاربر گمنام