تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ''[[گوبسک رباخوار]]'' (۱۸۳۰) ترجمه [[محمدجعفر پوینده]]، انتشارات فردا
* ''[[چرم ساغری (رمان)|چرم ساغری]]'' (۱۸۳۱) ترجمه [[م. ا. به‌آذین]]، انتشارات ناهید
* ''شاهکارسرهنگ گمنامشابر'' (۱۸۳۱۱۸۳۲) ترجمه [[عبدالله توکل]] در کتاب(مجموعه داستان شامل : ''سرهنگ شابر'' (مجموعه، شاهکار گمنام داستان)، انتشاراتفاچینوکانه قطره، پیام ، مطالعه زن ، وداع)
* ''سرهنگ شابر'' (۱۸۳۲) ترجمه عبدالله توکل (مجموعه داستان)
* ''[[اوژنی گرانده]]'' (۱۸۳۳) ترجمه عبدالله توکل، انتشارات ناهید
* ''عشق کیمیاگر (در جستجوی مطلق)'' (۱۸۳۴) ترجمه محمدمهدی پورکریم، انتشارات تیسفون
۵۷

ویرایش