تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال فاینورد»

** قهرمانی (۱۳): ۳۰–۱۹۲۹، ۳۵–۱۹۳۴، ۶۵–۱۹۶۴، ۶۹–۱۹۶۸، ۸۰–۱۹۷۹، ۸۴–۱۹۸۳، ۹۱–۱۹۹۰، ۹۲–۱۹۹۱، ۹۴–۱۹۹۳، ۹۵–۱۹۹۴، ۰۸–۲۰۰۷، ١٦–٢٠١٥، ١٨–٢٠١٧
* '''[[سوپر جام فوتبال هلند]]'''
** قهرمانی (۶٤): ۱۹۸۷، ۱۹۹۱، ۱۹۹۹، ٢٠١٧، ٢٠١٨
 
=== بین‌المللی ===
۲

ویرایش