تفاوت میان نسخه‌های «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: ویرایش جزئی)
در آستانه فصلی سرد
 
در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یاس ساده و غمناک آسمان
 
و ناتوانی این دستهای سیمانی
کاربر ناشناس