تفاوت میان نسخه‌های «آموزش و پرورش»

(←‏آموزش و پرورش تطبیقی: دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
 
=== اهداف پژوهش‌های تطبیقی در حوزهٔ آموزش و پرورش ===
ا) کشف حقایق و مسایل تربیتی کشور خویش ااز طریق تحلیل و شناخت مسائل نظام‌های
آموزشی سایر کشورها
۲) ارزشیابی مبتنی بر واقعیت نگری
کاربر گمنام