گشتاور دوقطبی الکتریکی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن مطلب
جز (Mehran صفحهٔ گشتاور دو قطبی الکتریکی را به گشتاور دوقطبی الکتریکی که تغییرمسیر بود منتقل کرد: نیازی به فاصله ندارد)
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
نیرویی است که باعث قطبیت ملکول میشود که آن را با نماد (u) نشان و واحد اندازه گیری آن را با (D)(دبای) نشان میدهند و به نوعی اثر چرخانندگی ملکول را نیز نشان میدهد
{{ویکی‌سازی}}
 
==''«حالت کلی»''==
 
کاربر ناشناس