باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== به قدرت رسیدن ==
او در سال 234 میلادی در حالیکه هیچ کس توقع نداشت به قدرت رسید یعنی اگر او نبود امگان داشت شورش برای رسیدن به تخت باکجه را تکه تکه می کرد. این شورش ها به این دلیل بود که [[پادشاه سابان|برادرزادهنوه ی اوبرادرش]] 2 ماه بعد از رسیدن به تخت مرد و تنها کسی که برای جانشینی مناسب بود ٬ کسی جز '''گوی''' نبود او در سال 234 میلادی به قدرت رسید.
 
== دوره ی حکومت ==
۷۱۳

ویرایش