باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک
 
== منابع ==
* {{یادکرد|نویسنده=آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد| پیوند نویسنده = ژاله آموزگار | پیوند نویسنده = احمد تفضلی |کتاب=زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن|شهر=تهران|ناشر=معین|سال=۱۳۸۰|چاپ = سوم|شابک=ISBN 964-5643-11-2}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = تاوادیا | نام = ج| پیوند نویسنده = ج تاوادیا | عنوان = زبان و ادبیات پهلوی (فارسی میانه) | سال= ۱۳۸۳ | ناشر =[[مؤسسهٔ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران]] |مکان = تهران}}
* {{یادکرد|نویسنده=خوارزمی محمد|کتاب=مفاتیح العلوم|شهر=تهران|ناشر=انتشارات بنیاد فرهنگ ایران|سال=۱۳۴۷|چاپ = اول|شابک=}}