باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک
 
== منابع ==
* {{یادکرد|کتاب=کارنمای زنان کارای ایران (از دیروز تا امروز)|نویسنده = [[پوران فرخزاد|فرخ‌زاد، پوران]]|ناشر =نشر قطره|شهر=[[تهران]]|سال=۱۳۸۱|شابک= ISBN 964-341-116-8}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب=زنان ایران در جنبش مشروطه|نویسنده = ناهید، عبدالحسین|ترجمه=|ناشر =نشر احیا|چاپ=|شهر=تبریز|کوشش=|ویرایش= |صفحه=۱۱۵|سال=۱۳۶۰|شابک=}}
{{جنبش زنان در ایران}}