باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
افزودن مطلب
| native_name =
| native_name_lang =
| settlement_type =تهت [[بخشسلطه خودمختار]]امپراطوری افغانستان
| image_skyline = Hong Kong Skyline Restitch - Dec 2007.jpg
| image_alt =
کاربر گمنام