تفاوت میان نسخه‌های «رژیم حقوقی دریای خزر»

تصوراشتباه واگذاری خزر از سوی ایران
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(تصوراشتباه واگذاری خزر از سوی ایران)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
'''رژیم حقوقی دریای خزر''' یا '''رژیم حقوقی دریای کاسپین''' یکی از مهم‌ترین مسائل [[دریای کاسپین]] است که پس از فروپاشی [[شوروی]]، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد.
 
سهم 50درصدی ایران از دریای خزر تصور نادرستی میباشد؛چراکه در قراردادهای 1921و1940سخن از مالکیت دریا نیست بلکه حق کشتیرانی تقسیم شده است.محمدجواد ظریف می گوید: «مبنایی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ندارد و بحث مشاع بودن این دریا تصور نادرستی بود.»برخی از عوام به اشتباه تصور می کنند ایران به دلیل مسائل سیاسی سهم خود را به روسیه وگذار کرده است درحالی که سهم رواز دریا مشخص است و در شمال غرب خزر قرار دارد و ربطی به ایران ندارد.سیه
 
== پیشینه موضوع ==
۴۹

ویرایش