تفاوت میان نسخه‌های «بوندس‌لیگا»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== قهرمانان بوندس‌لیگا از سال ۱۹۶۳ ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
| '''فصل'''
| عرض = "۲۰٪" | '''قهرمان'''
| عرض="۲۰٪" |'''فصلقهرمان'''
|'''فصل'''
| عرض = "۲۰٪" | '''قهرمان'''
| عرض="۲۰٪" |'''فصلقهرمان'''
|'''فصل'''
| عرض = "۲۰٪" | '''قهرمان'''
| عرض="۲۰٪" |'''فصلقهرمان'''
|'''فصل'''
| عرض = "۲۵٪" | '''قهرمان'''
| عرض = "۲۰٪۲۵٪" | '''قهرمان'''
|'''فصل'''
|'''قهرمان'''
|-
| [[۱۹۶۳ (میلادی)|۱۹۶۳]]-[[۱۹۶۴ (میلادی)|۱۹۶۴]] || [[باشگاه فوتبال کلن|کلن]] || |[[۱۹۷۶ (میلادی)|۱۹۷۶]]-[[۱۹۷۷ (میلادی)|۱۹۷۷]] || [[باشگاه فوتبال بروسیا مونشن گلادباخ|مونشن گلادباخ]] || |[[۱۹۸۹ (میلادی)|۱۹۸۹]]-[[۱۹۹۰ (میلادی)|۱۹۹۰]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || |[[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]]-[[۲۰۰۳ (میلادی)|۲۰۰۳]]|| [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]]
|[[۲۰۱۵ (میلادی)|۲۰١۵]]-[[۲۰۱۶ (میلادی)|۲۰۱۶]]
|[[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]]
|-
| [[۱۹۶۴ (میلادی)|۱۹۶۴]]-[[۱۹۶۵ (میلادی)|۱۹۶۵]]|| [[باشگاه فوتبال وردربرمن|وردربرمن]] || [[۱۹۷۷ (میلادی)|۱۹۷۷]]-[[۱۹۷۸ (میلادی)|۱۹۷۸]] || [[باشگاه فوتبال کلن|کلن]] || [[۱۹۹۰ (میلادی)|۱۹۹۰]]-[[۱۹۹۱ (میلادی)|۱۹۹۱]] || [[باشگاه فوتبال کایزرسلاوترن|کایزرسلاوترن]] ||[[۲۰۰۳ (میلادی)|۲۰۰۳]]-[[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]]|| [[باشگاه فوتبال وردربرمن|وردربرمن]]
|[[۲۰۱۶ (میلادی)|۲۰١۶]]-[[۲۰۱۷ (میلادی)|۲۰١۷]]
|[[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]]
|-
|[[۱۹۶۵ (میلادی)|۱۹۶۵]]-[[۱۹۶۶ (میلادی)|۱۹۶۶]]|| [[باشگاه فوتبال مونیخ ۱۸۶۰|مونیخ ۱۸۶۰]] |||[[۱۹۷۸ (میلادی)|۱۹۷۸]]-[[۱۹۷۹ (میلادی)|۱۹۷۹]]|| [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] ||[[۱۹۹۱ (میلادی)|۱۹۹۱]]-[[۱۹۹۲ (میلادی)|۱۹۹۲]]||[[باشگاه فوتبال اشتوتگارت|اشتوتگارت]]||[[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]]-[[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]]|| [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]]
|۲۰۱۷-۲۰۱۸
|بایرن مونیخ
|
|-
||[[۱۹۶۶ (میلادی)|۱۹۶۶]]-[[۱۹۶۷ (میلادی)|۱۹۶۷]] || [[باشگاه فوتبال اینتراخت برانشویگ|اینتراخت برانشویگ]]|| [[۱۹۷۹ (میلادی)|۱۹۷۹]]-[[۱۹۸۰ (میلادی)|۱۹۸۰]] || [[باشگاه فوتبال هامبورگ|هامبورگ]] || |[[۱۹۹۲ (میلادی)|۱۹۹۲]]-[[۱۹۹۳ (میلادی)|۱۹۹۳]] || [[باشگاه فوتبال وردربرمن|وردربرمن]] || |[[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]]-[[۲۰۰۶ (میلادی)|۲۰۰۶]]||[[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]]
|
|
|-
| |[[۱۹۶۷ (میلادی)|۱۹۶۷]]-[[۱۹۶۸ (میلادی)|۱۹۶۸]] || [[باشگاه فوتبال نورنبرگ|نورنبرگ]] || |[[۱۹۸۰ (میلادی)|۱۹۸۰]]-[[۱۹۸۱ (میلادی)|۱۹۸۱]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || [[۱۹۹۳ (میلادی)|۱۹۹۳]]-[[۱۹۹۴ (میلادی)|۱۹۹۴]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || |[[۲۰۰۶ (میلادی)|۲۰۰۶]]-[[۲۰۰۷ (میلادی)|۲۰۰۷]]||[[باشگاه فوتبال اشتوتگارت|اشتوتگارت]]
|
|
|-
|[[۱۹۶۸ (میلادی)|۱۹۶۸]]-[[۱۹۶۹ (میلادی)|۱۹۶۹]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || |[[۱۹۸۱ (میلادی)|۱۹۸۱]]-[[۱۹۸۲ (میلادی)|۱۹۸۲]] || [[باشگاه فوتبال هامبورگ|هامبورگ]] || |[[۱۹۹۴ (میلادی)|۱۹۹۴]]-[[۱۹۹۵ (میلادی)|۱۹۹۵]] || [[بورسیا دورتموند]] || |[[۲۰۰۷ (میلادی)|۲۰۰۷]]-[[۲۰۰۸ (میلادی)|۲۰۰۸]]||[[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]]
|
|
|-
| [[۱۹۶۹ (میلادی)|۱۹۶۹]]-[[۱۹۷۰ (میلادی)|۱۹۷۰]] || [[باشگاه فوتبال بروسیا مونشن گلادباخ|مونشن گلادباخ]] || |[[۱۹۸۲ (میلادی)|۱۹۸۲]]-[[۱۹۸۳ (میلادی)|۱۹۸۳]] || [[باشگاه فوتبال هامبورگ|هامبورگ]] || |[[۱۹۹۵ (میلادی)|۱۹۹۵]]-[[۱۹۹۶ (میلادی)|۱۹۹۶]] || [[باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند|بروسیا دورتموند]] || |[[۲۰۰۸ (میلادی)|۲۰۰۸]]-[[۲۰۰۹ (میلادی)|۲۰۰۹]]||[[باشگاه فوتبال وولفسبورگ|وولفسبورگ]]
|
|
|-
| |[[۱۹۷۰ (میلادی)|۱۹۷۰]]-[[۱۹۷۱ (میلادی)|۱۹۷۱]] || [[باشگاه فوتبال بروسیا مونشن گلادباخ|مونشن گلادباخ]] || [[۱۹۸۳ (میلادی)|۱۹۸۳]]-[[۱۹۸۴ (میلادی)|۱۹۸۴]] || [[باشگاه فوتبال اشتوتگارت|اشتوتگارت]] || |[[۱۹۹۶ (میلادی)|۱۹۹۶]]-[[۱۹۹۷ (میلادی)|۱۹۹۷]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || |[[۲۰۰۹ (میلادی)|۲۰۰۹]]-[[۲۰۱۰ (میلادی)|۲۰۱۰]]||[[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]]
|
|
|-
| [[۱۹۷۱ (میلادی)|۱۹۷۱]]-[[۱۹۷۲ (میلادی)|۱۹۷۲]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || [[۱۹۸۴ (میلادی)|۱۹۸۴]]-[[۱۹۸۵ (میلادی)|۱۹۸۵]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || |[[۱۹۹۷ (میلادی)|۱۹۹۷]]-[[۱۹۹۸ (میلادی)|۱۹۹۸]] || [[باشگاه فوتبال کایزرسلاوترن|کایزرسلاوترن]] || |[[۲۰۱۰ (میلادی)|۲۰۱۰]]-[[۲۰۱۱ (میلادی)|۲۰۱۱]]||[[باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند|بروسیا دورتموند]]
|
|
|-
| [[۱۹۷۲ (میلادی)|۱۹۷۲]]-[[۱۹۷۳ (میلادی)|۱۹۷۳]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || |[[۱۹۸۵ (میلادی)|۱۹۸۵]]-[[۱۹۸۶ (میلادی)|۱۹۸۶]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || |[[۱۹۹۸ (میلادی)|۱۹۹۸]]-[[۱۹۹۹ (میلادی)|۱۹۹۹]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || [[بوندس‌لیگا ۲۰۱۲-۲۰۱۱|۲۰۱۲–۲۰۱۱]]||[[باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند|بروسیا دورتموند]]
|
|
|-
| |[[۱۹۷۳ (میلادی)|۱۹۷۳]]-[[۱۹۷۴ (میلادی)|۱۹۷۴]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || |[[۱۹۸۶ (میلادی)|۱۹۸۶]]-[[۱۹۸۷ (میلادی)|۱۹۸۷]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || [[۱۹۹۹ (میلادی)|۱۹۹۹]]-[[۲۰۰۰ (میلادی)|۲۰۰۰]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || [[۲۰۱۲ (میلادی)|۲۰۱۲]]-[[۲۰۱۳ (میلادی)|۲۰۱۳]]||[[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]]
|
|
|-
| |[[۱۹۷۴ (میلادی)|۱۹۷۴]]-[[۱۹۷۵ (میلادی)|۱۹۷۵]] || [[باشگاه فوتبال بروسیا مونشن گلادباخ|مونشن‌گلادباخ]] || |[[۱۹۸۷ (میلادی)|۱۹۸۷]]-[[۱۹۸۸ (میلادی)|۱۹۸۸]] || [[باشگاه فوتبال وردربرمن|وردربرمن]] || |[[۲۰۰۰ (میلادی)|۲۰۰۰]]-[[۲۰۰۱ (میلادی)|۲۰۰۱]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || |[[۲۰۱۳ (میلادی)|۲۰۱۳]]-[[۲۰۱۴ (میلادی)|۲۰۱۴]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]]
|
|
|-
| |[[۱۹۷۵ (میلادی)|۱۹۷۵]]-[[۱۹۷۶ (میلادی)|۱۹۷۶]] || [[باشگاه فوتبال بروسیا مونشن گلادباخ|مونشن گلادباخ]] || |[[۱۹۸۸ (میلادی)|۱۹۸۸]]-[[۱۹۸۹ (میلادی)|۱۹۸۹]] || [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]] || [[۲۰۰۱ (میلادی)|۲۰۰۱]]-[[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] || [[باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند|بروسیا دورتموند]] || [[۲۰۱۴ (میلادی)|۲۰۱۴]]-[[۲۰۱۵ (میلادی)|۲۰۱۵]]|| [[باشگاه فوتبال بایرن مونیخ|بایرن مونیخ]]
|
|
کاربر گمنام