تفاوت میان نسخه‌های «ایالات فدرال میکرونزی»

بدون خلاصه ویرایش
در هنگام [[جنگ جهانی اول]] این منطقه به اشغال [[امپراتوری ژاپن]] در آمد. پس از جنگ، [[جامعه ملل]] به عنوان بخشی از [[پیمان ورسای]] با [[قیمومت اقیانوس آرام جنوبی]] مدیریت آن را به ژاپن داد.
 
در هنگام [[جنگ جهانی دوم]] بخش مهمی از ناوگان ژاپنی‌ها در تالاب چوئوک مستقر بود. در فوریه [[۱۹۴۴ (میلادی)]] با [[عملیات هیل‌استونهیلستن]] یکی از سرنوشت‌سازترین نبردهای جنگ در چوئوک در گرفت که در آن بسیاری از کشتی‌ها و هواپیماهای پشتیبانی ژاپنی ویران شدند.
 
پس از جنگ جهانی دوم در [[۱۹۴۷ (میلادی)]] با [[قطعنامه ۲۱ شورای امنیت]] مدیریت این منطقه با نام قلمرو تراست جزایر اقیانوس آرام به آمریکا واگذار شد.