تفاوت میان نسخه‌های «خلافت قرطبه»

با فرض حسن نیت ویرایش 5.208.28.250 (بحث) خنثی‌سازی شد: منبع؟. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(با فرض حسن نیت ویرایش 5.208.28.250 (بحث) خنثی‌سازی شد: منبع؟. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== فتح اسپانیا ==
در سال ۹۲ ه‍.ق یک گروهدسته از مسلمانان اسپانیا به رهبری [[طارق بن زیاد]] که آدم شجایی بود توانستند کشوربخش بزرگیاعظم [[شبه جزیره ایبری|ایبریااسپانیا]] را فتح کنند. عرباعراب ها کشورقلمرو جدید خودرا در شبه جزیره ایبریاسپانیا اندلس می‌گفتند وشهر قرطبه را به مرکزیت کشورپایتختی برگزیدند چون قرطبه شهر زیبایی بود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ دولت اسلامی در آندلس|نام خانوادگی=عنان|نام=محمدعبدالله|ناشر=انتشارات کیهان|سال=|شابک=|مکان=تهران|صفحات=ص۳۶}}</ref>
 
== تأسیس خلافت قرطبه ==
در سال ۱۳۹ ه‍.ق فردی از خاندان [[بنی امیه]] بنام [[عبدالرحمن داخل|عبدالرحمن]] با کمک هوادارانش در اندلس به حکومت می‌رسد و حکومت مستقل امویان را در اندلس تأسیس می‌کند.<ref> Barton, Simon (2004). A History of Spain. New York: Palgrave MacMillan. p. 38. {{ISBN|0-333-63257-5|en}}.</ref> دردوران اوج آن در زمان [[عبدالرحمن سوم]] آنها خود را خلیفه خواندند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ دولت اسلامی در آندلس|نام خانوادگی=عنان|نام=محمدعبدالله|ناشر=انتشارات کیهان|سال=|شابک=|مکان=تهران|صفحات=ص۱۵۷}}</ref>
دوران اوج حکومت اموی اندلس در زمان [[عبدالرحمن سوم]] و [[حکم دوم]] بود. عبدالرحمن سوم با فائق آمدن بر مشکلات حکام مخالف قدرت امویان اندلس را به اوج رسانید.
== برتری بر مسیحیان شمال ==
این قرون وسطی ازسالهااز نظر موفقیتهای بسیاری در جامع علوم که در مقابل دولتهاییحکومتهای کهمسیحی دین رسمیشان مسیحیت بودشمال یعنی [[لئون]] و [[ناوارا]] بدست آمد نیز ارزشمند بود. قدرت اقتدار و برتری عبدالرحمن و اخلاف او را پادشاه لئون و ملکه ناوارا و کنت بارسلون به رسمیت شناختند و این شناسائی اموی فقط ظاهری و تشریفاتی نبود بلکه همراه بود با پرداخت پولخراج و درآمدباج سالانه که پرداختعدم نکردنپرداخت ان منجر به حمله و هجوم تنبیهی می‌شد. بدین ترتیب قدرتاقتدار و تابعیت گرفتننظارت مسلمین بر [[شبه‌جزیره ایبری]] در این زمان تا پایان قرن بیش از هر زمان دیگری قبل و بعد از ان بود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ دولت اسلامی در آندلس|نام خانوادگی=عنان|نام=محمدعبدالله|ناشر=انتشارات کیهان|سال=|شابک=|مکان=تهران|صفحات=ص۴۵۷}}</ref>
 
== سقوط و انحطاط خلافت آندلس ==
{{نوشتار اصلی|بازپس گیری اندلس}}