باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|country =
|era =
|status = [[امپراطوری ترکمنها]]
|status_text =
|empire = سلجوقیان