باز کردن منو اصلی

تغییرات

با فرض حسن نیت ویرایش Ali sargol (بحث) خنثی‌سازی شد: بحث در صفحه بحث. (توینکل)
* [[شهر سوخته]]
* [[لولوبی (قوم)|تمدن لولوبی]]
* '''حوزه رودخانه خراسان:''' قدمت آثار کشف شده در این ناحیه به یک میلیون تا هشتصد هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.نیازبه تحقیق بیشتر.برخی منابع قدیمیترین آثار رامربوط به 158هزارسال قبل ذکر کرده اند.(علی،پ)
* '''غارهای ارتفاعات زاگرس:''' آثار بسیاری از جمله تکه‌های استخوان و چاقوهای سنگی از دوره پارینه سنگی در این منطقه کشف شده‌است.
* [[تپه سیلک]]