تفاوت میان نسخه‌های «آزادی اقتصادی»

جز
(ابرابزار)
'''آزادی اقتصادی''' یا '''حق آزادی اقتصادی''' نشان دهندهٔ قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفهٔ اقتصاد سیاسی به کار می‌رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد.<ref name=Bronfenbrenner1955>{{cite journal |last1=Bronfenbrenner|first=Martin|authorlink=Martin Bronfenbrenner|year=1955|journal=[[Ethics (journal)|Ethics]]|title=Two Concepts of Economic Freedom|volume=65|issue=3|jstor=2378928|pages=157–170 |doi=10.1086/290998}}</ref><ref name=SenRationalityFreedom>{{cite journal |last=Sen|first=Amartya|authorlink=Amartya Sen|title=Rationality and Freedom|page=9}}</ref>
 
یک رویکرد به آزادی اقتصادی از سنت‌های [[لیبرالیسم کلاسیک]] و [[لیبرترینیسم]] برمی‌خیزد که بر [[بازار آزاد]]، [[تجارت آزاد]]، و [[مالکیت خصوصی]] در شرایط آزادی فعالیت‌های اقتصادی کارافرینانه تأکید می‌کند. یک رویکرد دیگر به آزادی اقتصادی از مطالعهٔ [[اقتصاد رفاه]] ی انتخاب فرد و آزادی اقتصادی بیشتر ناشی از انتخاب‌های ممکن «بیشتر» برمی‌خیزد.<ref name="EncyclopediaPubChoice">{{cite encyclopedia|title=Economic Freedom and its Measurement|encyclopedia=The Encyclopedia of Public Choice |year=2004 |publisher=[[اشپرینگر ساینس+بیزینس مدیا]] |isbn=978-0-7923-8607-0 |volume=2|pages=[https://books.google.com/books?id=YUVMr–aFYwYC&printsec=frontcover#PRA1–PA161,M1 161]–71}}</ref> دیگر مفاهیم آزادی اقتصاد شامل حق آزادی از نیاز،<ref name=Bronfenbrenner1955 /><ref name=RooseveltFourFreedoms>{{Cite web
|url=http://www.fdrlibrary.marist.edu/od4freed.html|title=Franklin Roosevelt's Annual Address to Congress – The "Four Freedoms"|date=January 6, 1941|accessdate=November 10, 2008 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20080529235759/http://www.fdrlibrary.marist.edu/od4freed.html <!-- Bot retrieved archive --> |archivedate = May 29, 2008}}</ref> و آزادی شرکت در [[چانه زنی دسته جمعی]] بر می‌آید.<ref name=Jacoby1998>{{cite book |last = Jacoby|first = Daniel|authorlink = Daniel Jacoby|title = Laboring for Freedom: A New Look at the History of Labor in America (eBook)|publisher = [[ME Sharpe]]|location = Armonk, NY|year = 1998|isbn = 978-0-585-19030-3|pages=8–9, 148, 166–67}}</ref>
 
! Rank ||Country||Freedom ٪
|- bgcolor='#۹AC3E6' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱ || {{HKG}} ||<center>{{وسط‌چین}}۹۰٫۳</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹AC3E6' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۲ || {{SGP}} ||<center>{{وسط‌چین}}۸۷٫۴</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹AC3E6' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۳ || {{IRL}}||<center>{{وسط‌چین}}۸۲٫۴</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹AC3E6' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۴ || {{AUS}}||<center>{{وسط‌چین}}۸۲٫۰</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹AC3E6' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۵ || {{USA}}||<center>{{وسط‌چین}}۸۰٫۶</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹AC3E6' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۶ || {{NZL}}||<center>{{وسط‌چین}}۸۰٫۲</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹AC3E6' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۷ || {{CAN}}||<center>{{وسط‌چین}}۸۰٫۲</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹۸AFC7' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۸ || {{CHL}}||<center>{{وسط‌چین}}۷۹٫۸</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹۸AFC7' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۹ || {{CHE}}||<center>{{وسط‌چین}}۷۹٫۷</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹۸AFC7' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۰ || {{GBR}}||<center>{{وسط‌چین}}۷۹٫۵</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹۸AFC7' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۱ || {{DNK}}||<center>{{وسط‌چین}}۷۹٫۲</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹۸AFC7' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۲ || {{EST}}||<center>{{وسط‌چین}}۷۷٫۸</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹۸AFC7' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۳ || {{NLD}}||<center>{{وسط‌چین}}۷۶٫۸</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹۸AFC7' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۴ || {{ISL}}||<center>{{وسط‌چین}}۷۶٫۵</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#۹۸AFC7' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۵ || {{LUX}}||<center>{{وسط‌چین}}۷۵٫۲</center>{{پایان}}
|}
|valign='top' width="۷"|
! Rank ||Country||Freedom ٪
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۴۳ || {{AGO}}||<center>{{وسط‌چین}}۴۷٫۱</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۴۴ || {{SYR}}||<center>{{وسط‌چین}}۴۶٫۶</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۴۵ || {{BDI}}||<center>{{وسط‌چین}}۴۶٫۳</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۴۶ || {{COG}}||<center>{{وسط‌چین}}۴۵٫۲</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۴۷ || {{GNB}}||<center>{{وسط‌چین}}۴۵٫۱</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۴۸ || {{VEN}}||<center>{{وسط‌چین}}۴۵٫۰</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۴۹ || {{BGD}}||<center>{{وسط‌چین}}۴۴٫۹</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۵۰ || {{BLR}}||<center>{{وسط‌چین}}۴۴٫۷</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۵۱ || {{IRN}}||<center>{{وسط‌چین}}۴۴٫۰</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۵۲ || {{TKM}}||<center>{{وسط‌چین}}۴۳٫۴</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۵۳ || {{BIR}}||<center>{{وسط‌چین}}۳۹٫۵</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۵۴ || {{LBY}}||<center>{{وسط‌چین}}۳۸٫۷</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۵۵ || {{ZWE}}||<center>{{وسط‌چین}}۲۹٫۸</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۵۶ || {{CUB}}||<center>{{وسط‌چین}}۲۷٫۵</center>{{پایان}}
|- bgcolor='#D79EA4' style='color:#۰۰۰۰۰۰;'
|align='right'| ۱۵۷ || {{PRK}}||<center>{{وسط‌چین}}۳٫۰</center>{{پایان}}
|}
|}