باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|برچسب تجهیزات=
|نبردها= [[جنگ نفت‌کش‌ها]]
 
[[جنگ ایران و عراق]]
|نشان ها=
|سربلندی‌های نبرد=
۳۴۳

ویرایش