تفاوت میان نسخه‌های «اسفندیار رحیم مشایی»

بدون خلاصه ویرایش
(جلسه دادگاه ۳ مرداد ۱۳۹۷)
 
== دادگاه علنی ==
وی در روز ۳ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ برای بررسی اتهامات باید در دادگاه انقلاب حاضر می‌شدشد. ولیروابط عمومی دادگاه انقلاب نقل کرد که وی ازوکلای حضورپیشین درخود دادگاهرا امتناععزل کردکرده است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=۳ مرداد ۱۳۹۷|وب‌گاه=|نشانی=https://rokhdad.news/news/egq3RtJHEH5QWn6yiMa9FkV0cmk2gRlu/در%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-اولین%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-جلسه%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-رسیدگی%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-به%D8%AF%D8%B1-پرونده%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-ی%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-مشایی-چه-گذشت%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA|عنوان=دردادگاه اولینانقلاب: جلسهوکیل رسیدگیمشایی بهدر پرونده‌یدادگاه مشایی چهحضور گذشت؟نداشت}}</ref>
 
== پانویس ==
۱۷

ویرایش